PROJEKT

Stawiając sobie za cel tworzenie wnętrz dopasowanych do indywidualnych potrzeb i oczekiwań, zarówno funkcjonalnych jak i estetycznych, na bazie naszych wieloletnich doświadczeń, wypracowaliśmy własny system pracy z Klientem.
Optymalizuje on czas Inwestora, pozwala na prezentację różnorodnych możliwości, dopracowanie koncepcji, wypracowanie najlepszych rozwiązań i przemyślanego detalu
W procesie projektowym nie tylko kreujemy, ale również doradzamy, pomagamy podejmować świadome decyzje, pokazujemy możliwości, dzielimy się wiedzą i doświadczeniem.
Finalny efekt, w postaci projektu urządzenia i wystroju wnętrza, jest wypadkową naszych działań i decyzji Inwestora, mieszanką oryginalną, bo spersonalizowaną pod kątem subiektywnych potrzeb.
Dla naszych Klientów przygotowujemy projekty o różnym zakresie.
Do najczęściej wybieranych projektów należą projekt funkcjonalny lub kompleksowy.
Projekt funkcjonalny
Jest to forma projektu często wybierana przez osoby mogące dokonać zmian w układzie jeszcze budowanych obiektów, Inwestorów mogących dokonać tzw. zmian lokatorskich w budynkach wielorodzinnych lub Inwestorów samodzielnie realizujących inwestycje w postaci obiektów wolnostojących np. domów jednorodzinnych.
Projekt funkcjonalny jest jednocześnie pierwszym etapem kompleksowego projektu wnętrza.
Projekt kompleksowy
Tworzenie projektu kompleksowego jest procesem pozwalającym na świadome przejście Inwestora od wstępnych wizji po finalną kreację wnętrza. Jednocześnie daje komplet informacji wykonawcom, pozwalając na sprawną realizację i wdrożenie planowanych założeń.
Pozwala na domknięcie kwestii budżetowych i wdrożenie ewentualnych zmian czy oszczędności.
Projekt funkcjonalny zawiera:
 • 2-3 propozycje funkcjonalne przestrzeni wraz z ilością korekt niezbędną do wypracowania satysfakcjonujących inwestora rozwiązań,
  -rysunki techniczne w postaci rzutów z określoną lokalizacją punktów instalacji elektrycznej, hydraulicznej, CO.
 • Projekt kompleksowy zawiera:
 • 2-3 propozycje funkcjonalne przestrzeni wraz z ilością korekt niezbędną do wypracowania satysfakcjonujących Inwestora rozwiązań,
 • wizualizacje komputerowe pomieszczeń w dwóch wersjach kolorystycznych wraz z korektami,
 • szczegółową dokumentację techniczną, zawierająca wszystkie niezbędne rysunki potrzebne do realizacji wnętrza zgodnie z koncepcją zaakceptowaną przez Inwestora w fazie wizualizacji (rzuty wraz z dyspozycją dotycząca wszelkich instalacji, układem posadzek, projekty sufitów i innych zabudów o charakterze indywidualnym, przekroje wraz z detalami wykonawczymi, szkice elementów indywidualnych w tym wszelkich mebli, informacje materiałowe, opisy wykonawcze)
 • zestawienie materiałowo-kosztowe, zawierające gotowe i indywidualnie opracowane elementy wyposażenia wnętrza w tym: meble, oprawy oświetleniowe, wyposażenie łazienek, ceramikę, armaturę, okładziny ścienne i podłogowe, elementy uzupełniające, dywany, obrazy, grafiki, itp. (z informacją o proponowanym modelu, producencie, cenie jednostkowej, ilości, ewentualnych zamiennikach, możliwym miejscu zakupu)
 • wycenę kosztu realizacji prac wykończeniowych i aranżacyjnych.

 • Paralaksa tła

  ,,NA ODLEGŁOŚĆ"

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów nie mogących lub nie chcących uczestniczyć w bezpośrednich spotkaniach w naszej pracowni, wprowadziliśmy usługę projektu na odległość. W ramach "projektu na odległość" przeprowadzamy pełen, kompletny proces projektowy. Jedyną różnicą w stosunku do projektu realizowanego lokalnie jest sposób komunikacji z inwestorem - bezpośrednie spotkania zastępowane są poprzez komunikację za pomocą dostępnych mediów (telefon, e-mail). Finalna dokumentacja projektu wnętrza wysyłana jest pocztą elektroniczną, tradycyjną lub kurierem zależnie od preferencji klienta.
  Realizując usługę "projektu na odległość" dla inwestycji znajdujących się w dowolnej lokalizacji w Polsce lub poza jej granicami oferujemy możliwość dokonania inwentaryzacji lokalu po akceptacji przez inwestora dodatkowych kosztów dojazdu lub pracujemy na dostarczonych przez klienta planach. W ramach usługi, zależnie od lokalizacji inwestycji, możemy zapewnić częściowe lub pełne wsparcie realizacyjne (ekipy wykonawcze i dostawy materiałów).
  Usługa projektu na odległość skierowana jest do osób, które: posiadają nieruchomość w dowolnym miejscu w Polsce, Europie lub dowolnej innej lokalizacji na Świecie i oczekują przygotowania projektu wnętrza bez potrzeby osobistych spotkań w pracowni lub projektu razem z częściowym wsparciem realizacyjnym (zakres uzależniony od lokalizacji inwestycji), posiadają nieruchomość na terenie Warszawy i okolic, sami pozostają poza granicami kraju lub nie mogą z różnych przyczyn uczestniczyć w spotkaniach w pracowni i oczekują przygotowania projektu wnętrza lub kompleksowej obsługi włącznie z realizacją ,,pod klucz".
  Posiadamy doświadczenie w realizacji tego typu usług projektowych wraz ze wsparciem realizacyjnym na terenie UE oraz poza nią.

  NADZÓR I DOSTAWY

  NADZÓR
  Naszym klientom oferujemy możliwość objęcia prac realizacyjnych nadzorem autorskim ze strony pracowni. Celem nadzoru jest częściowe lub całkowite odciążenie inwestora z potrzeby czuwania nad realizacją prac wykończeniowych oraz zapewnienie spójności realizowanych prac z przygotowanym projektem wnętrza.

  Rozumiejąc różne potrzeby naszych klientów oferujemy możliwość dopasowania zakresu nadzoru do indywidualnych potrzeb, począwszy od pojedynczych wizyt nadzoru, poprzez pakiety miesięczne, po najbardziej kompleksową obsługę w wariancie "pod klucz".

  Nadzór autorski w jego bazowej, prostej formie, ma formę spotkań roboczych z wykonawcami prac wykończeniowych na terenie inwestycji. Spotkania służą głównie ocenie spójności realizowanych prac z wizją zawartą w projekcie wnętrza, odpowiedzi na pytania wykonawców lub wprowadzania zmian jeśli takowe wymagane są w związku z nieprzewidzianymi wcześniej okolicznościami technicznymi lub wynikają ze zmian koncepcji inwestora co do rozwiązań szczegółowych.

  Niezależnie od decyzji inwestora odnośnie usługi nadzoru możemy zapewnić obsługę wykonawczą oraz dostawy materiałów wykończeniowych i wyposażenia, w tym mebli i innych elementów na wymiar.
  MATERIAŁY
  Na etapie doboru materiałów wykończeniowych przygotowujemy zestawienie elementów potrzebnych do realizacji wnętrza zgodnie z przygotowywanym projektem. Na życzenie Klienta możemy zapewnić dostawy tych elementów.
  Dzięki zamówieniu wszystkich lub większości elementów i materiałów w jednym miejscu, Klient uzyskuje najwyższy komfort obsługi i jeden podmiot obsługujący proces zamówień i dostaw.

  W przypadku bezpośrednio oferowanych materiałów logistyka zamówień i dostaw do lokalu klienta leży po naszej stronie. Dostarczamy materiały wykończeniowe i wyposażenia wnętrz również do naszych klientów zagranicznych w UE i poza nią.

  LOKALE UŻYTKOWE

  Właściwy wizerunek firmy jest kluczem do realizacji jej założeń biznesowych. Wyróżnienie się oraz sprecyzowany i jasny przekaz dla odbiorców - to sposoby na wygranie walki o Klienta. Za pomocą właściwie zaaranżowanej przestrzeni biurowej, usługowej czy też handlowej można stworzyć właściwą oprawę dla oferowanych produktów i usług. Wystrój wnętrza jest jednym z narzędzi marketingowych - pozwala zademonstrować wartości firmy i skierować uwagę na najważniejsze dla niej aspekty. Są to te elementy, które wpływają na jej siłę, wyjątkowość, a co za tym idzie - sukces.

  Korzystając ze zdobytej wiedzy oraz doświadczenia i opierając się na znajomości trendów światowego wzornictwa, oferujemy naszym Klientom kreowanie przestrzeni będącej tłem dla spotkania Klienta z oferowanym mu produktem czy też usługą. Podczas procesu projektowego stwarzamy wnętrza optymalnie dostosowane do ideologii marki. Wnętrza wyraziste, spójne z misją firmy oraz prowadzonymi przez nią działaniami.
  W ramach naszych usług projektowych w zakresie aranżacji wnętrz użytkowych oferujemy zarówno projekty koncepcyjne jak i kompleksowe, wielobranżowe opracowania projektowe. Podejmujemy się projektów zarówno pojedynczych lokali jak i przygotowania projektów dla założeń sieciowych. Współpracując z wykonawcami zajmujemy się przeprowadzaniem aranżacji lokali w sposób, który zapewni efektowi końcowemu pełną spójność z wcześniejszymi zamierzeniami projektowymi. Wspieramy również naszych Klientów w zakresie kreacji identyfikacji wizualnej.

  Mamy świadomość ogromnego zróżnicowania rynku inwestycji komercyjnych. Dlatego przedsiębiorców chcących nawiązać z nami współpracę zapraszamy na niezobowiązujące spotkanie lub prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy celem nakreślenia potrzeb i określenia specyfiki inwestycji. Jest to niezbędne do przygotowania wyceny prac projektowych.

  POD KLUCZ

  Rozszerzony nadzór autorski jest formą przejęcia w imieniu inwestora dozoru prac realizacyjnych. Jest to propozycja dla tych osób, które z różnych powodów nie chcą lub nie mogą samodzielnie uczestniczyć w procesie realizacji, które z powodu braku wiedzy fachowej lub czasu nie chcą same podejmować się wyzwania koordynacji prac.Wybór opcji "pod klucz", pozwala na maksymalne odciążenie klienta z potrzeby kontaktów z wykonawcami i całkowite przejęcie koordynacji inwestycji.

  Opcja nadzoru rozszerzonego "pod klucz" obejmuje m.in.:
 • zapewnienie obsługi realizacyjnej ze strony wyselekcjonowanych wykonawców rożnych branż oferujących zarówno wysoką jakość świadczonych usług jak i stosowne gwarancje na wykonane prace - wycena poszczególnych prac i elementów dokonywana jest na podstawie skończonego projektu wnętrza i staje się podstawą do decyzji klienta co do wyboru ekip realizacyjnych,
 • koordynację harmonogramu prac celem zapewnienia ich właściwej kolejności, płynności, terminowości i spójności z dokumentacją projektu wnętrza,
 • stały kontakt ze wszystkimi wykonawcami zaangażowanymi w proces realizacyjny celem doprecyzowania rozwiązań technologicznych i technicznych, kontroli ich zgodności z wizją projektową, nanoszenie zmian i wprowadzanie rozwiązań zamiennych jeśli takowe okażą się niezbędne z jakiejkolwiek przyczyny,
 • dokonanie w imieniu inwestora zakupu i dostaw materiałów wykończeniowych niezbędnych poszczególnym wykonawcom do realizacji wnętrza zgodnie z projektem (dotyczy elementów zaakceptowanych przez inwestora na etapie projektowym i zebranych w zestawieniu materiałowo-kosztowym),
 • dokonanie w imieniu inwestora zakupu i dostawy mebli i innych ustalonych elementów wyposażenia wnętrza, koordynację montaży wszelkich elementów zarówno gotowych jak i wykonanych w oparciu o rysunki przygotowane na etapie tworzenia dokumentacji projektowej.
 • b3design.pl - projektowanie aranżacja wnętrz Warszawa, Lublin - oferty, ceny, opinie, online